راهکار های پیشگیری از خشونت های خانگی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : خشم بخوانید :
خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان است. خشم واکنشی متد اول نسبت به ناکامی و بد رفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم. اِشکال خشم این است که اگر چه بخشی از زندگی است،...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38
چکیده : ... با عنوان : یکی از شیوه های مقابله با خشم بخوانید :
مهارت مقابله ای استفاده از روش خود آرام سازی برای حفظ  کنترل خود در مواقع ناکامی یا وقتی که مورد بی حرمتی واقع شده اید:

وقتی عصبانی هستید استفاده از مهارت خودآرام سازی بسیار مفید و اثربخش است. برای این کار در حالت راحتی دراز بکشید یا بنشینید چند نفس عمیق و آرام بکشید، طوری که پر شدن اکسیژن را در ریه های تان احساس کنید. آرام و آهسته نفس بکشید(نفس های عمیق و آرام). به خودتان بگویید:«نفس عمیق بکش...نگه دار...بیرون بده».

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38
چکیده : ... با عنوان : انواع خشونت بخوانید :
خشونت شامل سه دسته عمده است: - خشونت فرد علیه خود - خشونت بین فردی - خشونت گروهی برای خشونت طبقه بندی های مختلفی می توان ارائه داد؛ تاکنون انواع مختلف خشونت بین فردی در دنیا مشاهده شده که برخی از آن...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38
چکیده : ... با عنوان : روش های اعمال خشونت بخوانید :
روش های اعمال خشونت در همه انواع آن به حالت های زیر اتفاق می افتد:

- جسمی شامل ضرب و شتم

- جنسی به صورت تجاوز

- احساسی یا عاطفی،تهدید و ارعاب

- اقتصادی و مالی

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :
باتوجه به گستردگی روش های اعمال خشونت بین افراد، می توان موارد فوق را در دو شاخه کلی تقسیم بندی کرد:

1-خشونت های اجتماعی: که عبارت از خشونت در محل کار، جنگ، قتل و کشتار، تجاوز، خشونت علیه زنان و کودکان، رسانه ها و سازمان های حقوقی، قانون گذاری و اجرای قانون

2- خشونت های خانگی که عموما سه گروه اصلی و آسیب پذیر درگیر می نماید؛ زنان، کودکان و سالمندان

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38
چکیده : ... با عنوان : راهکار های پیشگیری از خشونت های خانگی بخوانید :
-شفافیت رابطه زوجین -حل و فصل اختلاف با شیوه های متعارف -آگاه ساختن خانواده ها با حقوق بشر، حریم خصوصی و حدود روابط زناشویی -توانمند سازی زوج ها از طریق آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر آموزش مهارت ه...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 13:38